Instanta verifica numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, prin prisma respectarii conditiilor prevazute de art. 65

Hotararea nr. 683/C din 19 noiembrie 2004 – Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Potrivit art.65 din codul muncii:”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, reprezinta incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii”, iar alin.2 prevede ca “desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

In speta, din actele depuse la dosarul de fond, reiese ca exploatarea statiei 204 de catre intimata, s-a facut in temeiul unei conventii incheiata cu S.C.Rompetrol Rafinarie S.A., respectiv contractul de operare nr.747/2001 si a conventiei de lucrari.
La data de 10.10.2003, S.C.Rompetrol Rafinarie S.A. instiinteaza unitatea intimata ca renunta la activitatea de exploatare a statiei si, in consecinta, prin procesul-verbal din 13.10.2003, se procedeaza la predarea de catre S.C.Rompetrol Rafinarie S.A a statiei electrice 204.
Urmare a acestei situatii, se intocmeste raportul de activitate la data de 20.10.2003, din care rezulta ca, urmare incheierii activitatii la statia 204, s-a redus activitatea si pentru cei cinci salariati ce asigurau activitatea in sectie si nu exista posibilitatea redistribuirii pe alte posturi.

Prin decizia Consiliului de administratie din 19.12.2003, se decide, ca urmare a restructurarii activitatii, desfiintarea a patru posturi, iar prin deciziile contestate in cauza, se dispune incetarea contractului de munca ale celor doua contestatoare.
Din succesiunea actelor sus-mentionate, instanta apreciaza ca la societatea intimata a avut loc o reorganizare a activitatii, determinata de incetarea activitatii la sectia 204, ce a avut drept consecinta desfiintarea a patru posturi.
In cazul reorganizarii activitatii si reducerii unor posturi, angajatorul este cel care are dreptul sa selectioneze personalul sau pentru posturile ramase.

Instanta poate verifica, in limitele competentei sale, numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere, din prisma respectarii conditiilor prev.de art.65 si 70 codul muncii.
Ori, in speta, se retine ca desfiintarea locurilor de munca a fost efectiva si a fost determinata de o cauza reala, respectiv incetarea activitatii la o sectie exploatata de intimata.

In ceea ce priveste locul de munca ocupat de catre contestatoare, din acte rezulta ca acestea isi desfasurau activitatea la sectia 204, ce nu mai este exploatata de intimata. Chiar daca s-ar retine ca nu acestea erau locurile de munca conform contractului, atunci cand intervine reorganizarea activitatii, atributul selectionarii personalului este al angajatorului, acesta stabilind ce personal isi mentine precum si criteriile pe care si le insuseste, astfel ca, in mod gresit, prima instanta a constatat nelegalitatea deciziei, intrucat locul de la sectia 204 nu era cel convenit in contract.

 

Cabinetul nostru de avocatura va ofera suportul juridic pentru orice problema de dreptul muncii.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contactata prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 si email: office@avocat-dreptul-muncii.info

 

 

Pinterest